Muž i bele laži

Vraća se muž kući i na ulici mu u susret ide

devojka sa prelepim nogama.

Nametnu mu se misao:

– Uh, kad bi moja žena imala ovakve noge!!!

Nekoliko trenutaka kasnije naidje devojka sa

veoma bujnim i čvrstim grudima.

Misli ne odoleše:

– Eeee, kad bi moja žena imala ovakve grudi!!!

Ne lezi vraže, stvori se ispred njega mlada žena

i on opet pomisli:

– A tek kad bi moja žena imala ovakvu guzu!!!

Kada je pristigao svojoj kući obrati se svojoj ženi:

– Dušo, sve vreme do kuće sam mislio na tebe.