Muž i lozinka

Dogovore se muž i žena da kupe novi računar

i to i urade.

Instalirao im je informatičar novi program,

sve podesio ali, oni sami moraju da stave lozinku.

Dogovarali se, dogovarali i na kraju muž odluči da

on smisli i ukuca lozinku:

„Moj k…c.“

Žena se toliko zasmejala da se zacenila, pala bukvalno

pala na pod i valjala se da se muž našao u čudu.

Pomalo ljutito upita ženu:

– Čemu se toliko smeješ?

Ovakvu lozinku niko neće da provali.

Žena jedva izgovori od smeha:

– Zar ne vidiš? Piše da je greška. Nije dovoljno dugačak.