Muž i se*s

Mladi muž i žena konačno napravili bebu i nakon

prvog oduševljenja, zabrine se muž kako će se sada

odvijati njegov se*sualni život.

Da bi dobio informacije šta mu je činiti ode na

konsultacije kod ženinog ginekologa:

– Doktore, žena mi je trudna.

– Pa to su odlične vesti.

Neka dolazi na redovne kontrole i biće sve u redu.

– Verujem da hoće.

Mene brine kakav će mi biti se*sualni život.

Devet meseci nije malo.

– A? To?

Prva tri meseca sve kao i do sada, sledeća tri kereća

poza a zadnja tri meseca vučja poza.

– Dobro, Znam za kereću pozu ali šta je to vučja poza?

– Lepo, sedneš pored rupe i zavijaš.