Muž i Žena prave decu

Mladi muž i žena dugo ne mogu da dobiju potomstvo

i kad su izgubili svaku nadu, saznali su da u Nemačkoj radi

vrstan genetičar sa 100% učinkom.

Doputuju oni, primi ih doktor, napravi bezbroj analiza i

kaže mužu:

– Sa vama je sve u redu ali vaša žena mora da ostane samo

još malo.

Imamo poseban tretman za njen problem. Sačekajte u hodniku.

Nakon nekog vremena pojavi se doktor i obrati se mužu:

– Ne brinite, vaša žena je sada dobila Hofmanove kapi, vrlo

su efikasne i veoma brzo će biti rezultata.

– Doktore, do neba vam hvala…

Usred muževljeve rečenice sestra se šapatom obrati doktoru:

– Molim vas zakopčajte šlic, viri vam Hofman.