Muž u neverici

Dobije mladi bračni par dete i kada je muž video

da je dete crno pita ženu:

– Kako to da smo mi beli a dete crno?

– Nisam imala mleka pa ga podojila crnkinja

i tako je postalo crno.

Dodje muž kući pa pita majku da li je to moguće.

Majka potvrdi da je moguće, pa kaže:

– Kada sam ja tebe rodila, takodje nisam imala

mleka, davala sam ti kravlje.

Zato si glup kao tele.