Muževi u hotelu, povredjeni

Sastali se muževi u restoranu hotela u kome

su boravili sa svojim ženama. Jedan je imao

modricu na oku, drugi povredjenu ruku a treći

povredjene čak obe noge.

Pitaju prvog šta mu se dogodilo i on ispriča:

– Ma, krenuli mi da se kre*emo i ja mahinalno

posegnem da joj odmah platim. Toliko je pobesnela

da me je gadjala vazom, i pravo u oko.

Drugi priča:

– Slična situacija, samo što je moja žena

krenula da mi vrati kusur.

Hteo sam da je udarim, ona se trgne i ja tresnem rukom u zid.

Treći kaže:

– Najgore sam prošao. Krenemo da se kre*emo kad

neko zakuca na vrata.

Žena u panici povika da je to muž, a ja budala skočim kroz prozor.