Najbrži Crnogorac

Crnogorac brz ko munja:

Igraju se crnogorski dečaci na ulici i kada im je dosadilo

da pikaju loptu, igraju klikre i žmurke, sednu na ogradu

i započnu razgovor o svojim očevima.

Takmičarski duh Crnogoraca je došao do izražaja pa su

načeli temu čiji je otac najbrži.

Prvi kaže:

– Moj otac je fudbaler, toliko je brz da kada šutne loptu

sa bele tačke, otrči do mreže i sam uhvati loptu.

Drugi, ne bez ponosa, odgovara na izazov:

– Moj otac je još brži. Kada sa brda baci kamen, toliko brzo

trči da strči dole, zastane i dočeka kamen pa ga i uhvati.

Treći će na to, uveren da je njegov otac ipak najbrži:

– Moj je otac ipak najbrži.

Zaposlen je u opštini, radi do tri, ali toliko je brz da kući stigne u pola tri.