Nije kriva plavuša

Vozi plavuša toliko pijana da ne zna gde se nalazi.

Policajac ugleda auto koji ide levo- desno i ruši

retrovizore na parkiranim automobilima uz ulicu.

Policajac brže bolje digne palicu STOP i zaustavi auto.

Auto jedva nekako stane, a u njemu plavuša, mrtva pijana. 

Policajac joj kucne na prozor, plavuša jedva uspe da ga

spusti pa pita:

– Izvolite, hik…

– Gospođo, znate li šta ste uradili?

Plavuša ga bledo pogleda, a on nastavi:

– Pokupili ste tri retrovizora dok sam ja gledao… razlog je jasan, alkohol.

Plavuša srećna odgovori:

– Uff, dobro je, ja mislila da sam ja nešto kriva!