Ode muž na pecanje…

U ranu zoru, pre petlova, muž budi ženu:

– Ajde spremi mi sendviče, malo rakije i vodu, idem

na pecanje.

Žena sve to uradi, čak mu i skuva kafu i vrati se da spava.

Medjutim, muž nije uspeo, i pored bezbroj pokušaja, da

pokrene auto.

Razočaran što nije uspeo da ode na pecanje, vrati se u

kuću, raspremi se i ušunja nazad u krevet.

Žena radosno šapatom upita:

– Da li jako hladno napolju?

– Jeste, sada ćeš da me ugreješ.

– Mooožeee.

A ona moja budala ode na pecanje po toj hladnoći.