Opasnost zbog istine

Vicevi: Baba i deda:

Tužilac na sudu pozove svog prvog svedoka, staru

baku i da bi proverio da možda nije senilna i time

nepouzdan svedok, upita:

– Da li me poznajete?

– Kako da ne, poznajem te od detinjstva i mogu da

kažem da sam razočarana što si uspeo u životu, jer

si uvek bio loš. Tukao si se sa decom, uznemiravao

komšiluk, kada si odrastao, stalno si lagao, špijunirao,

tračao.

Zbunjen, tužilac ipak upita:

– A da li poznajete ovog čoveka?-pokazavši na branioca.

– Da, da. I njega poznajem odavno. Uvek je bio lenština,

nepouzdan, prevrtljivac, alkoholičar. Da ne govorim o

njegovim prevarama u braku. Izmedju ostalih i sa tvojom

ženom.

Sudija unezveren pozove oba advokata.

– Da se niste usudili da pitate baku da li i mene poznaje.

Nikada više onda nećete raditi kao advokati.