Optuženi Zemunac

Optuženi Zemunac pred sudjenje naravno angažuje advokata.

Zakazano sudjenje, svi se okupili i Zemunac pre početka daje

instrukcije svom advokatu:

– Slušaj brate, ako uspeš da me odbraniš od teških optužbi

tako da dobijem samo godinu dana zatvora, brate, čeka te

kofer, brate, pun para.

Ako ne uspeš, brate, čeka te brate isto što sam uradio onima

zbog kojih sam optužen, brate.

Advokat na mukama, preznojava se, lomi prste dok čeka odluku

sudije.

Ulazi sudija i saopštava presudu:

– Nakon dugog razmišljanja doneo sam odluku da optuženi provede

godinu dana u Centralnom zatvoru zbog učinjenih nedela.

Zemunac presrećan skoči i tapšući advokata po ledjima:

– Tooo brate. Š’a ti bilo teško?

– Uh. Bilo je užasno teško.

– Š’o brate?

– Pa, sudija je hteo da te oslobodi.