Otkriće

Žena je nezadovoljna svojim izgledom pa

svakodnevno ide na ulepšavanje, rekreaciju,

negu.

Prvog dana kaže ona mužu:

– Dragi, idem na fitnes.

– U redu mila.

Sledećeg dana:

– Danas idem u spa centar.

– Odlično draga.

Trećeg dana prijavljuje žena mužu:

– Danas idem na jahanje. To mi baš koristi

da doteram držanje.

Muž joj odgovori:

– E, to znam, konj je zvao već nekoliko puta.