Pericin prevod

Pericin razred posetio prosvetni inspektor i na času

engleskog lepa nastavnica napiše rečenicu na tabli

i pita ko će to da prevede.

Svi učenici se umirili, niko ne podiže ruku ali se

prijavi Perica.

Nastavnica nije bila baš srećna ali, nije imala izbora:

– Izvoli Perice.

– Kakvo du*e ova ima, a tek si*e. Ala bih je je*o!!!

Nastavnica pobesni i izbaci Pericu sa časa sva crvena u licu.

Perica u prolazu kaže inspektoru:

– Ćoravi, zašto mi šapućeš kad ne znaš engleski?