Piroćanac i krv

Piroćanac spasio stranca koji je doživeo saobraćajku

kod Pirota jer mu je velikodušno dao krv bez koje

ne bi preživeo. Vratio se stranac posle oporavka

kući i poslao mnogo poklona humanom Piroćancu.

Sledeće godine dogodi se strancu ista nesreća

na istom mestu. Mnogi Piroćanci pohrlili i dali

mu krv. Prošla je cela godina bez poslatih poklona.

Pojavi se stranac u Pirotu a ljuti Piroćanci ga upitaše:

– Zašto nisi i nama poslao poklone? I mi smo

ti spasili život.

Na to stranac odgovori:

– Po svemu sudeći, dobio sam previše piroćanske krvi!