Piroćanac i noga

Objašnjava Piroćanac svom gostu kojim

putem da stigne do njega.

– Najpre skreneš desno kad udješ u Pirot.

Dodješ do kružnog toka i iz njega izadješ levo.

Ta ulica je dugačka, ideš do kraja, skreneš opet

levo i udješ u moju ulicu.

Peta kuća sa zelenim krovom je moja.

Ostaviću otvorenu kapiju. Udješ u dvorište, parkiraš

auto, ideš sa zadnje strane kuće, popneš se uz

stepenice i videćeš ulazna vrata.

E, ta vrata otvoriš nogom i udješ.

Čekamo te.

Gostu je sve jasno osim jednog detalja:

– A zašto nogom da otvorim vrata?

Piroćanac mu objasni:

– Nećeš valjda da dodješ s’prazne ruke?