Piroćanac podmićuje Policajca

Piroćanac vozi kroz grad nedozvoljenom brzinom

i zaustavi ga saobraćani policajac.

Sišavši sa motora, strogim glasom saobraćajac

se obrati Piroćancu:

– Vozili ste prebrzo, molim vas saobraćajnu i

vozačku dozvolu!

Dodaje Piroćanac saobraćajcu dokumenta,

kad iz futrole za dozvolu ispadne kesica sa

šećerom.

Pita saobraćajac Piroćanca:

– A šta je ovo?

Piroćanac u nadi da je to dovoljno da odobrovolji

saobraćajca kaže:

– Pa to vam je da imate za kafu.