Piroćanska provera

Piroćanac ide ulicom i sruši se kao pokošen.

Okupe se Piroćanci oko njega, svako ima svoje

tumačenje situacije i predlog šta da se uradi.

Jedan da mu daju malo vode, drugi da zovu

hitnu, treći da ga malo prodrmaju.

Ipak je jedan od njih tvrdio:

– Ma ništa od toga, čovek je mrtav.

Svi povikaše u glas:

– Kako znaš da je mrtav kada mu ni puls

nisi proverio?

– Mrtav je, kad vam kažem.

Zavukao sam mu ruku u džep a on ni da mrdne.