Plavuša i hirurgija

Plavuša, medicinska sestra u provokativnoj uniformi

prima dva pacijenta na hirurgiju.

Treba da im se uradi intervencija na testis*ma.

– Ali je neophodno pre intervencije isprazniti testi*se.

Pristupila je prvom pacijentu i ručno obavila posao.

Kad je prišla drugom pacijentu, najpre je skinula njegovu odeću,

onda i svoju uniformu. Nežno ga je milovala i završila operativnu

pripremu.

Razočaran, prvi pacijent kaže:

– Mene ste mehanički odradili a njemu polagano popu*ili.

Sestra će na to:

– E, vidite, to je razlika izmedju obaveznog i dodatnog

zdravstvenog osiguranja.