Plavuša i lift

Plavuša prati oglase za posao i naidje na jedan

koji joj odgovara. Dobra firma traži spremačicu.

Javi se plavuša na oglas i pozovu je na razgovor.

Kada su dogovorili koje su sve njene obaveze

šef je podseti:

– Na kraju radnog vremena nemojte da zaboravite

da obrišete i lift.

Plavuša odgovori:

– Nema problema. A da li to da uradim na svih 12

spratova?