Pobedio Bosanac logikom

Bosanac :

Raspisan konkurs neke medjunarodne organizacije

na temu „Život na planeti“.

Prijavio se Bosanac, privukla ga nagrada od 20 hiljada evra.

Pristiglo nebrojeno prijava i različitih radova iz celog sveta,

ali je Komisija donela odluku da je Bosanac pobednik.

Njegov rad je bio crtež golog čoveka sa gas-maskom,

sa ružom u jednoj i kondomom u drugoj ruci.

Predsednik Komisije obrazlaže odluku koju su doneli:

– Vidite, gospodin Bosanac je vrlo slikovito prikazao

današnji svet na našoj planeti.

Gas-maska simbolizuje zagadjenu prirodu, nagost

siromaštvo kondom kontrolu

radjanja i preventivu od polnih bolesti.

Ruža je simbol nade.

Molim gospodina da nam se obrati.

Izadje Bosanac za govornicu:

– Uvaženi, sve je Komisija pogrešno shvatila.

Bosanac :

Došlo je do pogrešnog tumačenja.

Moj motiv za crtež je:

– Jeb*ti s kondomom je isto što i mirisati ružu preko gas-maske.