Policajac blokira od učenja…

Policajac

Polažu policajci ispite i na redu je istorija.

Kad je prvi policajac izašao sa ispita pita ga

sledeći po redu koja su pitanja i odgovori.

– Pitali su me kada je bila Kosovska bitka i

ja sam znao da se dogodila 1389. godine.

A onda su me pitali ko su tvorci naučnog

socijalizma i ja kažem da su Karl Marks

i Fridrih Engels.

Znao sam i da nauka tvrdi da je čovek

postao od majmuna ali ne postoje baš

pouzdani dokazi.

Položio sam ispit.

Udje sledeći policajac i predsednik Komisije najpre pita:

– Kada ste rodjeni?

– 1389.

– A kako vam se zovu roditelji?

– Karl Marks i Fridrih Engels.

– Aman čoveče, jesi li ti lud?

– Nauka tvrdi ali ne postoje baš pouzdani dokazi.