Policajac i magarac

Patrolira školski policajac oko škole za koju je zadužen

i pazi da se nešto ne dogodi i ugrozi decu.

Kada je počela nastava, izadje policajac iz auta da

protegne noge i šetajući ugleda dva dečaka koji su

popegli sa nastave kako tiho razgovaraju i dele cigaretu.

Sa namerom da ih vrati na čas i posavetuje, tiho krene

prema njima.

Kako ga nisu opazili, dečaci nastave sa svojim razgovorom:

– Pogodi koja je razlika izmedju policajca i magarca?

U tom trenutku policajac je već bio blizu te stane ispred njih

i kaže dečaku koji je drugaru postavio pitanje:

– Hajde mali, kaži koja je razlika.

– Nikakva, nikakva gospodine.

Policajac zadovoljno:

– Tako sam i mislio.