Policajac i naredjenje

Policajac dolazi u policijsku stanicu bez odeće.

Zaprepašćeni svi u stanici i upitaju policajca

da li je poludeo kada je došao go, a posao mu

je upravo da sprečava bilo kakve nedozvoljene pojave.

Priča policajac šta se dogodilo da bi objasnio svoj

postupak.

– Pozvan sam na žurku i u jednom trenutku jedna

devojka kaže:

– Sada neka se svi skinu.

I sve devojke skinu svu odeću sa sebe. Onda uzvikne

devojka:

– Sada neka se svi muškarci skinu.

– Čekam šta će da se desi kada se svi momci skinu.

Skinem se i ja.

Ponovo se oglasi ista devojka:

– A sada ugasite svetlo.

I neko ugasi svetlo. Na kraju devojka uzvikne:

– A sad, na posao.

– I evo, ja došao na posao.