Policajac i odmor

Policajac otišao na teren, na policijsku vežbu a

ženu i decu poslao na more dok se on ne vrati.

Kad se vežba završila, spakuje se policajac i ode

da se pridruži porodici.

Zagoreo, željan žene, navali na nju ali, ona se

opirala izgovarajući se da su deca tu i da mogu

da ih čuju.

Policajac se doseti i kaže ženi da mogu da odu

na plažu, noć je, nema nikog i mogu slobodno

da vode ljubav.

Samo što su počeli da se maze, stvori se drugi

policajac i vikne:

– Šta to ljudi radite na javnom mestu?

– Kolega, moram ovako, deca su u sobi a ja sam

dugo bio na terenu, poželeo sam se.

– U redu, tebe do sada nisam video ali, ovu ženu

privodim već četvrti put.