Policajac oprostio vozaču

Policajac hoće kući:

Sredovečni vozač kupio novi auto, izađe na autoput i nagazi do 160

Uživajući u avanturi u tim godinama.

„Ovo je mrak“, pomisli dodajući gas.

No, kad je pogledao u retrovizor, ugleda iza sebe policijski auto

s upaljenim rotacionim svetlima.

„Ma, mogu ja da mu pobegnem“, pomisli i stisne na nekih 210 km/h.

A onda se osvesti i tada pomisli: „Dodjavola, šta ja to radim ?

Prestar sam za ovakve gluposti“ i zaustavi  se pored puta, čekajući

da stigne policijski auto.

Policajac se zaustavi iza sredovečnog vozača i prošeta do njega:

„Gospodine, smena mi završava za pet minuta i rado ću da vas

pustim ako mi date razlog zašto ste bežali…

 ali neki koji još nikada nisam čuo“.

Vozač ga pogleda i reče:

–  Prošle nedelje je moja žena pobegla sa policajcem, pa sam mislio da mi je vraćate“.

Pandur ga pogleda, vrati mu papire i reče: „Hvala, do viđenja“.