Policajac specijalac…

Dobio Policajac komandir stanice zadatak da napravi spisak policajaca

po stručnoj spremi odnosno stepenu obrazovanja radi prikupljanja

podataka za internu statistiku.

Postrojio komandir Policije policajce i naredio:

– Vi koji imate srednju školu stanite desno, a vi koji imate osnovnu

školu stanite levo.

Postroje se policajci u dve vrste, desno i levo ali jedan ostane da

 stoji na istom mestu.

Komandir Policije drekne na njega:

– A šta ti čekaš?

– Ne znam gde da stanem, neman nikakvu školu??

Komandir će ti njemu:

– Ti  stani iza mene!