Policajci priveli tri devojke

Priveli policajci u policijsku stanicu tri devojke

pod sumnjom da se bave prostitucijom da daju

izjave pre nego ih predaju sudiji za prekršaje.

Pita jedan policajac prvu devojku:

– Da li ste vi prostitutka?

– Nisam, ja sam fotomodel.

Pita drugu devojku:

– A da li ste vi prostitutka?

– Ne, i ja sam fotomodel.

Treću devojku pita:

– I vi ste fotomodel?

– Ma daj, ja sam prostitutka.

– Dobro, pa ima li onda posla?

– Uh, bilo bi da nije ovih fotomodela.