Političar i izbori

Raspisani parlamentarni izbori, prijavio se

dugogodišnji političar za mesto poslanika u

Parlamentu.Došao dan glasanja, iščekivanje u

kući i na kraju dana ode političar da vidi rezultate

izbora. Vrati se kući prezadovoljan i presrećan.

Posle mnogo godina bavljenja politikom, konačno

postaje poslanik. Žena željno iščekuje vesti. Političar

još sa vrata viče:

– Uspeo sam. Završilo se konačno kako sam želeo.

Izabran sam za poslanika,jeeee.

Žena u neverici:

– Zaista?Uspeo si?Ne lažeš?

– A, ne. Sada više nema potrebe.