Pop i aparat za Žene

Devojka seda u avion pored Popa i ljubazno

mu se obrati:

 –  Pope,  mogu li da vas zamolim za veliku uslugu?

– Može, rado ću pomoći, ako ikako mogu.  

–  Kupila sam jedan jako skup i posebno dobar aparat

za depilaciju, ali on je još nov i sad se bojim da ću na

carini morati mnogo da platim. Možete li da ga sklonite

ispod svoje mantije? ”

 –  Mogao bih, ćeri, ali problem je što ja ne smem da lažem.

 Ipak, dajte mi taj aparat, nešto ću već da  smislim. ”

 – Devojka je pomislila: “Sreća što sam naišla na Popa”,

i dala mu je aparat.

Na aerodromu upita carinik Popa da li ima nešto da prijavi.

– Od glave do struka nemam ništa za carinjenje, dete moje,

samouvereno reče Pop..

Pomalo zbunjen carinik upita:

–  A od struka nadole?

–  Eh, tu dole, reče Pop, imam jedan aparat za žene

koji još nikada nije upotrebljen.

Carinik se glasno nasmeja i viknu:

 – Sledeći molim…