Pop i greška (greh)

Krenuo pop na dug put vozom i izmedju ostalih potrebština

za dugo putovanje, kupio je i ukrštene reči da prekrati vreme.

Rešio je skoro sve ali mu se jedna reč nikako ne uklapa u ostatak

ukrštenice.

Mučio se, kombinovao ali, nikako nije uspeo.

Njegov saputnik je mlad momak i pop mu se obrati za pomoć:

– Ovo je veoma zanimljivo a ja ne uspevam da rešim.

Vi ste mlad čovek pa sigurno znate.

Kako mladići nazivaju zgodne ženske?

Meni nije jasno, ima pet slova a poslednja tri su zasigurno ČKA.

Mladić se nasmeši i odgovori popu:

– Kako to da baš vi ne znate? To je bar lako. MAČKA.

Pop glasno prokomentariše svoje misli:

– Uh… Oprosti mi Bože!!!

Imate li gumicu da ovo popravim? Pogrešio sam.