Pop kao dvojica

Vozi se pop na svom biciklu kroz selo i zaustavi ga policajac.

Policajac:

– Blago vama dragi pope.

 Vi nikada ne kršite zakon, Uvek sve radite po propisima.

Baš imam želju da vas nekad kaznim ali ne mogu

nikako da pronadjem razlog.

Pop zastane i odgovori policajcu:

– Bog je sa mnom.

Policajac jedva dočekao:

– A, tako?!!!

Onda vas je dvojica na biciklu. Molim da platite 6.000 din.