Pop prati pijanca

Seoski pop vodi računa da, koliko je to moguće, svi u

selu ispravno postupaju i ako neko pogreši, svesrdno

se trudi da ga vrati na pravi put.

Pomaže ljudima u svim neprilikama, razgovara sa

njima, savetuje ih.

Nekada i bez rezultata.

Tako jednoga dana ugleda pijanog momka koga

prate tamburaši iz birtije.

Rasipa se parama i pravi buku. Gleda to pop, sve mu

žao što propada mlad čovek pa mu kaže:

– E, nesrećo jedna, zar te takvi prate?

Opameti se i troši pare na familiju.

Momak prezrivo pogleda popa i štucajući odbrusi:

– Bolje oni nego ti!