Poslušni Perica

Perica:

Spremila mama Pericu za raspust da ide kod

babe i dede.

Dala mu bezbroj instrukcija kako da se ponaša

i šta sme da radi i govori.

Izmedju ostalog:

– Molim te Perice, kada ti se, na primer, piški, ti kaži

da ti se zviždi.

Stigne Perica kod babe i dede i kada je u toku noći

morao da ide da piški, šapne dedi, jer je on bio još

budan:

– Deda, meni se zviždi.

– Nemoj sada, probudićeš babu.

– Ali, meni se jako zviždi.

– Sačekaj do jutra.

– Ne mogu da izdržim, moram odmah.

– Dobro, onda zviždi dedi na uvce.