Poštar deli poštu

Poštar deli poštu svakodnevno po selu i stalno

u jednoj kući nalazi samo ženu, a zna da živi

sa mužem. Zainteresovalo ga je zašto se muž

nikada ne pojavljuje kada dodje ili prolazi pa

upita ženu:

– Gde ti je muž? Ovaj put moram njemu lično

da uručim pošiljku.

– Stalno je u štali sa bikovima.

– Kako ću znati da je to on?

– Pa, jedini u štali je sa rogovima koji se ne vide.