„Proplivao“ pop

Sluša pop oženjenog čoveka o njegovim grehovima i

čeka da ovaj završi pa da mu da savet kako da mu Bog oprosti.

Kaže čovek popu sa kajanjem:

– Pope, zamalo sam zgrešio sa tudjom ženom.

– Kako to misliš „skoro“?

– Pa, skinuli smo se, malo smo se dodirivali, ali sam ja onda

prekinuo, ja sam oženjen a ona je udata.

Pop iskoristi priliku:

– Dodirivati je isto što i staviti.

Nikako ne smeš više da vidjaš tu ženu.

A da bi ti Bog oprostio, izmoli pet očenaša i ostavi prilog od

dvesta evra na izlazu iz crkve.

Izmoli čovek pet očenaša, zastane kod ikone gde se ostavljaju

prilozi i žurno krene prema izlazu.

Pop je sve vreme gledao šta ovaj radi i potrča za njim:

– Stani, video sam. Nisi ostavio prilog.

– Da, da, nisam.

Ali sam dodirivao dvesta evra a to je, rekao si pope, isto

što i staviti. Zar ne?