Radoznali Ciga

Slučajno se Ciga nadje u psihijatrijskoj bolnici i radoznalo

se obrati jednom od lekara:

– Gosp’on doktor, kako znate ko treba da ostane da ga

lečite?

Doktor je bio baš raspoložen da objasni Cigi kako to

funkcioniše:

– Misliš Cigo kako utvrdjujemo ko je lud? Jednostavno,

Uvedemo ga u kupatilo sa punom kadom vode i damo

mu kašiku i kantu da što pre isprazni kadu.

Ciga sav važan misleći da je shvatio:

– A, razumem. Normalan koristi kantu.

– Ne, normalan izvuče čep iz kade.

Biraj Cigo koja ti soba odgovara.