Razgovor o braku

Muž i žena razgovaraju o svom braku i kako

da ga poboljšaju. Analizirali su u čemu greše

i kako da isprave te greške. Na kraju su pomenuli

šta žele jedno kod drugog.

Pita muž, očekujući romantičan odgovor:

– Šta bi ti najviše volela da sam ja ?

– Kalendar.

– Lepo. To je zbog toga da me gledaš baš svaki dan?

– A, ne, nego da te menjam svake godine.