Snajka ne može da sedne…

Sreće snajka svekrvu u hodniku posle prve bračne noći a izgleda

kao da je mamurna.

Svekrva k’o svekrva, nije mogla da odoli pa je odmah pristupila

testiranju poslušnosti i proveri koliko će biti koristi od snajke pa joj kaže:

– ‘ajde snajka, donesi mi der , ako ti nije teško, ovaj bokal vode ali,

sa one česme u dvorištu.

Snajka nevoljno prihvati da svekrvi usliši molbu pa joj usiljeno odgovori:

– Nije mi teško, sada ću ja, očas posla .

Izadje snajka u dvorište, napuni bokal vodom i vrati se u kuću:

– Evo, izvoli.

Svekrva opet, kao i sve svekrve, rešila da zanoveta pa veli snajki:

– A jel’ otekla malo? ( Voda )

Snajka je još uvek u svom svetu i odgovara o njenim mislima od

prve bračne noći iz kreveta:

– Maaa, jeste. I to mnogo. Ne mogu ni da sednem.