Snalažljiva baba

Zvoni telefon u Gradskoj bolnici i baba pita

medicinsku sestru koja je podigla slušalicu:

– Dobar dan. Gradska bolnica?

– Da, izvolite.

– Mogu li da upitam kako je vaša pacijentkinja?

– Naravno, kako se zove?

– Olga Petrović.

– Da li znate u kojoj je sobi?

– A, da. U sobi broj 21.

– Dobro je. Uspešno se oporavila i i sutra će moći

da ide kući. A vi ste njena ćerka?

– Ja sam Olga Petrović. Danima čekam da mi neko

da bilo kakvu informaciju ali mi niko ništa ne govori.