Srbin i uspeh

Razgovaraju Srbin, Japanac i Kinez ko je najbolji

i najefikasniji u poslu.

Hvali se Japanac:

– Mi počinjemo u 6h ujutro da gradimo autoput,

u 7h je otvaranje i odmah kreće saobraćaj.

Kinez će na to ponosno:

– Mi u 6h krećemo sa gradnjom piste na aerodromu,

u 7h već poleću i sleću avioni.

Srbin se šeretski smeška:

– Mi već u 5h počinjemo da kopamo temelj za pivaru,

a pre nego što vi i započnete sa radom, već oko 5h i 30,

svi smo mtrvi pijani.