Šta je najbrže na svetu

Bosanac, Amerikanac, Francuz i Rus razgovaraju

na temu šta je najbrže na svetu.

Amerikanac:

– Najbrži je treptaj oka. Trepneš a niko ne stigne

ni da primeti.

Francuz:

– Najbrža je misao. u mislima stigneš gde hoćeš.

Rus:

– Najbrža je svetlost. Stisnem prekidač i za tren

ugledam svetlo.

Bosanac:

– Slušam vas sve i odmah sam shvatio da je

najbrži na svetu proliv.

Kad te stigne, stigne te

pre nego što trepneš okom, upališ svetlo ili

bilo šta pomisliš a ti se usro.