Staljin i žalost

Posle Staljinove smrti SSSR je proglasio

desetodnevnu žalost. Za vreme žalosti ljudi su

postavljali različita pitanja šta se sme da radi a

šta ne sme dok traje žalost.

Jedan Rus je imao veliku dilemu i nazove

Centralni komitet da se konsultuje, da ne bi

napravio grešku.

– Halo, CK?

– Da, izvolite.Ovde Oleg, da li mogu za vreme

žalosti da spavam sa ženom?

– Možeš druže, ali samo sa svojom.

– U redu, ali me zanima zašto samo sa svojom?

– Da tuga bude veća.