Svekrva i kontrola snaje

Svekrva

Udala se devojka iz grada za seljaka iz interesa,

ali joj je srce pripadalo momku u rodnom gradu.

Poželela je da se tajno vidi sa njim i smisli priču

da mora da ide na neku sahranu.

Svekrva nije imala poverenja da snaja ide sama

pa je krenula sa njom.

Kada se snaja čula sa bivšim momkom, požalila se

da ne zna kako da izvede susret a, da svekrva ne

sazna.

Momak je uteši rekavši:

– Ne brini, imam ja ko će da je zabavi takvim kre*anjem

da neće ni misliti gde si ti.

Kada su se snaja i svekrva vraćale kući u selo, svekrva

se razdragana obrati snaji:

– Za tebe ne znam, ali ja moram obavezno da dodjem

na 40 dana.