Svekrve i Snajke putuju Sloveniju

Spremile se četiri svekrve i pet snajki da odputuju

do Slovenije na odmor jer još jedino u Sloveniji nisu

bile od svih bivših republika ex yu.

Sele svekrve u jedan auto, a snajke u drugi, jer je dug

put pa de se sve mogu lepo ispričati i uživati.

Kad posle dužeg puta negde u Hrvatskoj u oštroj

krivini slete svekrve sa puta i stropoštaju se u veliku

provaliju i sve četiri poginu na licu mesta.

Brzo se zaustaviše snajke i požure da vide šta je

sa svekrvama, čim su videle da su otišle kod Svetog

Petra na istinu, počeše se snajke radovatu samo jedna

počela da plače i rida da je jedva ostale snajke smiriše.

Čim su je smirile upitaše je: Šta ti je? Što tako plačeš?

A ona će jadna kroz suze:

– Pa ja moju Svekrvu nikako nisam mogla nagovoriti da

pođe sa nama…