Sveštenikova informacija

Krenuo sveštenik na put, vozi se autom i na putu

naidje na mrtvog magarca.

Da bi sprečio da se nešto desi, nazove policiju

kako bi organizovali da se magarac skloni.

Policajac koji se javio pita:

– I oče, jesi li mu očitao molitvu?

Snalažljivi sveštenik će na to:

– Nisam, evo sada ću. Hteo sam prvo da obavestim rodbinu.