Taksista i atraktivna stoprka

Taksista vozi dugačku turu pa odluči da primi

atraktivnu stoperku, da mu pravi društvo, možda

bude i se*sa, a tura mu je svakako plaćena.

Kad su stigli do prvog motela, taksista joj se obrati:

– Sada moram da te je*em.

Stoperka bez okolišanja:

– Može, ali samo u du*e.

Taksista se složi, i kada je završio ponosito izjavi:

– Eto kako smo mi Taksisti snalažljivi.

– Aha, a tek kako smo mi pede*i dosetljivi.

.