Taksista i baba

Baba

Taksista vozi babu na navedenu adresu, usput

baka kuka kako loše živi, deca gledaju takodje

kako da prežive skupoću a taksista se baki jada

koliko malo posla ima, dažbine i porez visoki,

porodica traži svoje.

U ćaskanju zaborave da se dogovore koliko će

da košta vožnja.

Kada su stigli na adresu pita baka:

– Koliko sam dužna?

Taksisti žao ali mora da naplati i kaže:

– Bako, do ove adrese treba da platite 700 dinara.

Baka se buni:

– Pa to je sinko mnogo.

– Toliko je koliko je.

Baka vadi 350 dinara i daje taksisti.

– Ali, molim vas, to je samo pola.

– Pa šta ti hoćeš? I ti si se vozio.