Taksista i „mala“ zabuna oko Žena

Staje taksista na navedenoj adresi i prima

elegantnog gospodina.

U toku vožnje obraća se gospodin taksisti kada

su prolazili pored nekog kluba sa crvenim svetlima,

sumnjivog po svemu.

– Molim vas, zaustavite taksi. Daću vam 200 evra

da izvedete onu zgodnu damu u ljubičastoj haljini

iz kluba. Vidite li je?

Upravo ulazi a to je definitivno moja žena.

Taksista se rado prihvati zadatka, dodatna zarada.

Malo li je 200 evra?

Ušao taksista i posle nekoliko minuta izlazi gurajući

ženu, vuče je za kosu, udara i psuje kao kočijaš.

Putnik u taksiju obrati pažnju na ženu i shvati da to

nije njegova, ima plavu haljinu i povika taksisti:

– Pobogu, prekini, nije to moja žena!!!

Zadihani taksista:

– Tvoja nije ali MOJA jeste, samo strpljivo, da završim pa idem po tvoju.