Taksista i promena

Vozi taksista lagano turistu kroz grad

zainteresovanog za sve što usput vidi. Jedna

crkva mu se toliko dopala da je poželeo da

taksista još malo uspori kako bi bolje pogledao

tu impresivnu gradjevinu. Potapše obazrivo taksistu

po ramenu kako bi ga to i zamolio.

Taksista zaurla,

izgubi kontrolu, vozilo krene levo-desno, udari u

stubić za parking, okrene se u krug i zaustavi tik

uz izlog, jedva izbegavši pešaka.

Turista krene da se izvinjava:

– Oprostite molim vas što sam vas toliko uplašio.

Nije mi bila namera.

Zar se ovde toliko često dešavaju

napadi na taksiste da ste se baš prepali?

Taksista mu besno odgovori:

– More marš u materinu.

Ovo mi je prvi dan na poslu taksiste. Do sada sam godinama vozio mrtvačka kola.