Ugledni muž i žena

Na vratima uglednih muža i žene neko zazvoni i žena

otvori vrata. Ispred vrata je stajao uglađeni gospodin, koji joj

požele dobro jutro.

– Dobro jutro.

– Odgovori žena.

– Imate li vi pi*ku?

Žena mu uvređeno zalupi vrata pred nosom. Sutradan, u isto vreme,

ista situacija. Kad se muž vratio s posla, ona mu ispriča šta joj se

dešavalo prethodna 2 dana.

– Ne nerviraj se, sutra neću ići na posao, sakriću se iza vrata, pa ako

ponovo dođe da pita imaš li pi*ku, ti odgovori potvrdno

a ako nešto pokuša ja ću se pojaviti.

Sutradan u isto vreme neko zazvoni na vrata. Žena otvori, a isti gospodin

ponovo mirno upita.

– Imate li vi pi*ku?

– Naravno – reče gospođa.

– E, onda je dajte onom svom majmunu, da ne je*e više moju ženu na poslu!